silhouet

gemaakt door Ton, van Albast, ca. 20 cm hoog